Skip to main content

Privacy beleid

LCR Telecom neemt de privacy van haar klanten ernstig. In de onderstaande tekst wordt weergegeven hoe LCR Telecom omspringt met de verwerking van persoonsgegevens.

LCR Telecom verzamelt de persoonsgegevens enkel voor interne doeleinden. Het doel van het verzamelen van persoonsgegevens door LCR Telecom bestaat in klantenbeheer, marktonderzoek, direct mailing en gebruikersprofilering. De gegevens die door LCR Telecom verzameld worden zijn
proportioneel met het hiervoor beschreven doel.

De gegevens die door de klant achtergelaten en door LCR Telecom verzameld worden, worden verwerkt overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. De persoonsgegevens worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand. De personen die in dit bestand opgenomen zijn, hebben ten allen tijde het recht om dit bestand in te zien en eventueel de niet correct genoteerde gegevens te verbeteren. In geval van onenigheid kan men zich altijd wenden tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer www.privacy.fgov.be. Elke klant heeft daarnaast het recht zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens met
het oog op direct marketing. Hiertoe kunt u een e-mail richten aan LCR Telecom.

LCR Telecom treft de nodige technische en organisatorische maatregelen opdat uw persoonlijke gegevens beveiligd worden en discreet behandeld worden. Enkel de werknemers die gezien hun functie deze persoonlijke gegevens nodig hebben, krijgen toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Dit privacystatement slaat enkel op deze website. LCR Telecom kan niet verantwoordelijk geacht worden voor het privacybeleid op de sites waarnaar van op deze site links gelegd worden.