Skip to main content

FAQ

Hoe kan ik mijn facturen online consulteren?

Uw facturen van de laatste 12 maanden raadpleegt u eenvoudig online via uw klantenzone. Om in te loggen op uw klantenzone heeft u uw klantnummer en paswoord nodig. Het klantnummer vindt u links bovenaan op uw LCR Telecom factuur terug. Voor uw persoonlijk paswoord dient u ons te contacteren.

Druk HIER voor een voorbeeldfactuur.

Hoe kan ik de detail van de gefactureerde oproepen raadplegen?

De details van uw oproepen van de laatste 12 maanden raadpleegt u eenvoudig online via uw klantenzone. Die kan u opvragen in zowel TXT als in XLS formaat. Om in te loggen op uw klantenzone heeft u uw klantnummer en paswoord nodig. Het klantnummer vindt u links bovenaan op uw LCR Telecom factuur terug. Voor uw persoonlijk paswoord dient u ons te contacteren.

Wanneer word ik gefactureerd?

Telefonie- en internetdiensten rekenen we maandelijks aan. De factuur ontvangt u tijdens de eerste 10 dagen van de maand.

Is er een minimum contractduur van toepassing?

Voor vaste en mobiele telefonie is dit afhankelijk van je gekozen plan. Een internetabonnement heeft wel steeds een minimale duur van 12 maanden. U kan steeds zelf nagaan of er een termijn van toepassing is op uw overeenkomst via uw klantenzone.

Kan ik mijn tariefplan wijzigen?

U kan uw tariefplan steeds veranderen. De wijziging passen we toe in de maand waarin we de aanvraag ontvangen. Contracten met een bepaalde duur worden mogelijk vernieuwd voor eenzelfde periode.

Hoeveel zal ik besparen op mijn communicaties?

Een gemiddelde klant bespaart tussen de 25 en 35%, afhankelijk van het tariefplan en belpatroon hij/zij heeft gekozen. We zijn wel in staat om exact te berekenen hoeveel u bespaart wanneer u uw huidige factuur doorstuurt. U ontvangt vervolgens een gedetailleerde berekening, die volledig vrijblijvend is. Bezorg ons alvast een volledige factuur en wij maken de berekening voor u.

Hoe kan ik de facturatiegegevens laten wijzigen?

Elke wijziging van firmagegevens dient u schriftelijk te bevestigen. Dit kan per fax 03/2335971 of per mail (info@lcrtele.com). Bij een wijziging van uw ondernemingsnummer stellen we een nieuwe overeenkomst op.

Hoe vraag ik de betaling via domiciliëring aan?

Een domiciliëring vraagt u aan per mail of per post. Vervolgens doen wij de nodige aanpassingen. Let wel op, zolang er geen duidelijke vermelding op uw factuur staat, dient u deze nog wel over te maken per overschrijving.

Ik wens de betaling via domiciliëring stop te zetten?

U dient dit ons per post of per mail te melden. Vervolgens annuleren we de domiciliëring en ontvangt u opnieuw facturen met overschrijvingsformulier.

We verhuizen, wat moet ik doen?

Gelieve dit schriftelijk te melden, zodat we hiervan op de hoogte zijn en het nodige kunnen doen. Indien u nog klant bent bij een andere telecomoperator voor uw telefoonlijnen, dan dient u ook met hen contact op te nemen.

Hoe kan ik mijn contract opzeggen?

Gelieve ons hier schriftelijk of per e-mail van op de hoogte te brengen. Indien u een jaarcontract heeft en dit nog niet verlopen is, rekenen we u mogelijks een verbrekingsvergoeding aan die conform is aan de algemene voorwaarden.

Ik wil niet dat mijn telefoonnummer voor redenen van direct marketing wordt gebruikt.

Als u beroep wenst te doen op uw recht van verzet tegen het gebruik van uw telefoonnummer voor direct marketing, gelieve dit te melden per mail op klantendienst@lcrtele.com, per post op ons correspondentieadres of telefonisch op +32 3 213 95 95.

Waarvoor dient https://www.bel-me-niet-meer.be/ ?

Dit zorgt ervoor dat je geen ongewenste reclame meer ontvangt via telefoon. Bedrijven en organisaties halen vervolgens je gegevens uit hun belbestanden. Zo zal je niet meer gebeld worden voor hun producten, diensten of speciale promoties.

Kan ik mijn nummers behouden als ik kies voor LCR SIP?

Uw nummers kunnen automatisch en kosteloos overgenomen worden bij een volledige overstap (voor uitgaand én inkomend verkeer).

Moet ik mijn contract met de huidige leverancier van mijn telefoonlijnen opzeggen?

Neen, u mag zeker niet opzeggen bij uw huidige leverancier. Het risico bestaat dan dat u uw nummers verliest. Bij het bepalen van het moment van de overstap naar LCR SIP dient er echter, om opzegvergoedingen te vermijden, wel rekening gehouden met de een eventuele contractduur van uw huidige overeenkomst.

Kan ik mijn huidige telefooncentrale en toestellen behouden?

Voor LCR SIP heeft u ofwel een SIP-compatibele telefooncentrale nodig, ofwel dient er een LCR SIP Gateway geplaatst die de omzetting van SIP naar ISDN kan doen. De telefoontoestellen kunnen altijd behouden blijven omdat deze met de telefooncentrale zijn verbonden.

Hoe groot is de te verwachten besparing?

Een doorsnee klant zal tussen 25 en 35% besparen, afhankelijk van zijn tariefplan en belpatroon. Op basis van uw huidige factuur kunnen we echter exact berekenen hoe groot de besparing zal zijn. U ontvangt hiervan vrijblijvend een volledige, gedetailleerde berekening. Het volstaat ons te contacteren en een recente, volledige factuur te bezorgen.

Zijn de oproepen tussen LCR SIP nummers gratis?

Inderdaad. Er zijn geen gesprekskosten tussen de nummers aangesloten op LCR SIP, ook niet naar deze van andere klanten. Hoe meer klanten aangesloten op LCR SIP, hoe groter het voordeel.

Kan ik met LCR SIP ook alle nummers bereiken?

Alle nummers zijn te bereiken via LCR SIP (ook noodnummers).

Kan ik faxen ontvangen via LCR SIP?

Indien u het faxnummer overzet naar onze LCR SIP dienst worden de inkomende faxen steeds in PDF formaat afgeleverd op één of meerdere door u opgegeven e-mailadressen. Dit maakt een efficiënte behandeling van de ontvangen faxen heel wat eenvoudiger.

Kan ik faxen versturen via LCR SIP?

Als uw fax op uw telefooncentrale aangesloten is en de centrale T38 ondersteunt kan dit perfect. Anderzijds is het steeds mogelijk te faxen vanaf PC. Hiervoor kan er een software programma voorzien worden.

Ik heb een aantal niet-geografische nummers (0800 – 078 – 090X), kan ik deze behouden?

Ja, niet-geografische nummers zijn niet verbonden aan uw lijnen, enkel aan de nummers. Deze dienst blijft dus ongewijzigd.

Kan ik ook nummers in het buitenland verkrijgen?

Jazeker, wij beschikken over nummers in vele landen die we op uw telefooncentrale in België kunnen laten toekomen. 

Kan de LCR SIP installatie aangesloten worden op mijn bestaande internetverbinding?

Technisch is dit mogelijk. De praktijk leert echter dat de kwaliteit van de gesprekken negatief beïnvloed wordt door het samengaan van data en telefonie op één lijn. Om de gesprekskwaliteit te kunnen garanderen adviseren we ten stelligste een aparte lijn voor LCR SIP.

Ik heb een alarm aangesloten op mijn ISDN-lijnen, kan ik dit ook op LCR SIP aansluiten?

Alarminstallaties stellen bijzondere eisen aan de telefoondienst waarop zij zijn aangesloten. Het kan gebeuren dat deze diensten niet of niet goed meer werken na een overstap naar LCR SIP. Voor het alarm dient dus een aparte, traditionele telefoonlijn voorzien te worden.

Ik heb een betalingsterminal aangesloten op mijn ISDN-lijnen, kan ik deze ook op LCR SIP aansluiten?

Dit is niet mogelijk. In de meeste gevallen is het echter veel voordeliger een betalingsterminal te kiezen die gebruik maakt van de breedbandverbinding. Deze zijn niet alleen aanzienlijk sneller in gebruik, u dient ook de communicatiekosten (bij elke uitgevoerde betaling) niet meer te bekostigen.

Wat als de internetverbinding panne heeft?

Zonder internetverbinding kan u geen gebruik maken van LCR SIP. Echter, de inkomende oproepen zullen via de Redirect-functie automatisch omgeleid worden naar het door u opgegeven nummer, bijvoorbeeld een bedrijfs-GSM. U blijft dus steeds bereikbaar voor uw klanten!

Wat als de elektriciteit uitvalt?

Zolang er geen elektriciteit is, kan u geen gebruik maken van LCR SIP. Maar ook met traditionele telefoonlijnen zal dit het geval zijn: de telefooncentrale, die uw oproepen beheert, heeft immers ook elektriciteit nodig om te kunnen functioneren. Echter, in het geval van LCR SIP zullen de inkomende oproepen via de Redirect-functie automatisch omgeleid worden naar de door u opgegeven nummers, bijvoorbeeld de bedrijfs-GSM’s. U blijft dus steeds bereikbaar voor uw klanten!

Wat als het bedrijf verhuist?

Met LCR SIP zijn uw telefoonlijnen en nummers niet meer gebonden aan een fysiek adres. De installatie kan dus, rekening houdend met het reglementaire kader, zeer eenvoudig verhuisd worden. Er dient op het nieuwe adres wel een internetverbinding aanwezig te zijn.

Binnen welke termijn kan mijn mobiel nummer geactiveerd worden?

Zodra wij het contract ontvangen, wordt dit dezelfde dag nog verwerkt en vervolgens worden er, dezelfde dag of maximum 24u later, nieuwe SIM kaarten opgestuurd. Wanneer u de nieuwe simkaart ontvangen heeft, kan u deze tussen de werknemers verdelen. Na uw bevestiging zullen wij de overdracht naar de nieuwe simkaarten opstarten. Uw oude provider heeft dan max. 48 uur de tijd om uw nummer te transfereren naar ons netwerk. Wij raden u aan steeds vooraf de contractduur bij uw huidige leverancier te controleren om een eventuele verbrekingsvergoeding te vermijden.

Kan ik zelf bepalen op welke dag mijn nummer geactiveerd word?

Ja, indien u een andere dan de u voorgestelde activatie-datum wenst, kan u contact met ons opnemen om een andere datum af te spreken. Uiteraard moeten we hierbij rekening houden met een minimum activeringstijd.

Kan mijn nummer overgedragen worden naar het nieuwe netwerk?

Het is geen probleem om uw nummer(s) te behouden. Hiervoor hebben we volgende informatie nodig:

-Te overdragen nummer(s)

-Huidige provider

-Klantnummer/SIM kaart nummer (in geval van een pre paid kaart)

Hoe weet ik wanneer mijn nummer(s) werd(en) overgedragen?

Op het moment dat het netwerk van de vorige operator wegvalt, staat uw nummer actief op ons netwerk. U kan vervolgens de simkaart wisselen en verder telefoneren via ons netwerk. Vanaf dit ogenblik zullen uw gesprekken door ons gefactureerd worden.

Hoe beluister ik mijn Voice Mail?

Vanaf uw mobiele telefoon kunt u uw antwoordapparaat beluisteren via 1964. Via een andere telefoon (vaste of andere mobiele telefoon) moet u uw berichten ophalen door +32 473 15 1964 te vormen. Er klinkt een welkomstbericht en u moet zichzelf identificeren door uw telefoonnummer en uw wachtwoord (verplicht om de vertrouwelijkheid van de op uw Voice Mail achtergelaten berichten te waarborgen) in te voeren. Zodra u zichzelf geïdentificeerd heeft, krijgt u toegang tot het hoofdmenu, waar u kunt beslissen om de berichten te beluisteren.

Hoeveel betaal ik voor de diensten in het buitenland?

Wanneer u vanuit het buitenland telefoneert, maakt u gebruik van het lokale netwerk. De tarieven die deze netwerken hanteren, worden onderverdeeld in groepen. Deze tariefgroepen kan u opvragen bij onze klantendienst.

Hoeveel betaal ik voor mijn dataverbruik in het buitenland?

De tarieven voor datagebruik in het buitenland zijn afhankelijk van de lokale providers en u kan opvragen bij onze klantendienst. De lijst toont u ook dat het vaak interessant kan zijn om een specifieke provider te selecteren om zo voordeliger te surfen.

Hoe stel ik het signaal 2de oproep in?

Om het signaal 2de oproep in te stellen volstaat een eenvoudige handeling. U drukt op *, u vormt het getal 43, u drukt op # en u drukt op verzenden. Vanaf nu hoort u een discrete toon als er een nieuwe oproep binnenkomt terwijl u in gesprek bent.

Ik wens mijn nummer niet te tonen.

Als u uw nummerweergave slechts voor bepaalde oproepen wenst te blokkeren volstaat een eenvoudige handeling. Voor het telefoonnummer van uw bestemmeling drukt u #31# en vervolgens maakt u de oproep zonder nummerweergave. Wenst u uw nummergave permanent te deactiveren, dan kan u ons contacteren en doen wij dit voor u. Opgelet: Nummerweergave uitschakelen bij SMS berichten is niet mogelijk.

Mijn SIM kaart is geblokkeerd en ik ben mijn PUK-code kwijt.

U kan uw PUK-code terugvinden op de brief die u bij uw simkaart ontvangen heeft. Indien u deze niet meer bij de hand heeft, kan u onze klantendienst contacteren op het nummer +32 3 213 95 95. We helpen u graag verder.

GSM toestel verloren/gestolen?

Contacteer zo snel mogelijk onze klantendienst op het nummer +32 3 213 95 95 zodat wij u nummer kunnen blokkeren en niemand op uw kosten kan telefoneren. Aangezien uw abonnement doorloopt, kan u eveneens een vervangsim (swap) aanvragen waarbij u uw nummer kan behouden. Zodra u deze swapkaart ontvangen hebt, kan u ons contacteren voor de activatie en kan u opnieuw telefoneren.

Ik kan niet meer telefoneren.

Een probleem met de SIM kaart of GSM toestel kan u uitsluiten via een kruistest, waarbij u de SIM kaart test in een ander toestel. Indien blijkt dat de SIM kaart niet werkt, kan u ons contacteren en helpen wij u zo snel mogelijk verder. Een andere oorzaak kan een openstaand saldo zijn waarbij onze facturatie uw abonnement geheel of gedeeltelijk heeft geblokkeerd. Zodra u dit saldo vereffent, kunnen wij uw lijn weer open zetten.

Ik kan een nummer niet bereiken.

Om na te gaan waarom u een bepaald nummer niet kan bereiken, vragen wij u onze klantendienst te contacteren met de volgende informatie. Graag vernemen wij met welk nummer u belt, welk nummer u niet kan bereiken, wat de foutboodschap is die u krijgt en mogelijk de plaats en het tijdstip dat u geprobeerd hebt dit nummer te bereiken. Met deze informatie kunnen wij de reden opsporen en doen wij al het mogelijke om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Hoe kan ik mijn beltoon verlengen?

Om uw beltoon te verlengen met 30 seconden (ongeveer 8 beltonen) , dient u volgende code in te voeren op uw beginscherm:

**61*+32475181851**30#Vervolgens drukt u op de verzendtoets (groen telefoontje of ok ), net of u een oproep zou maken.

(Bij veel toestellen krijgt u een plus door 2 maal het sterretje snel na elkaar in te drukken).

Hoe stel ik mijn belplafond in?

In het kader van de nieuwe telecomwet zijn de operatoren verplicht om klanten per SMS te verwittigen bij het overschrijden van bepaalde saldo drempels. Als uw verbruik voor een bepaald nummer deze drempel bereikt zal u op de hoogte gebracht worden via SMS. Standaard staat deze drempel ingesteld op 50 €.

Kan ik gebruik maken van mobile data?

U kan controleren of het toestel geconfigureerd is met het juiste toegangspunt (APN):

-Toegangspunt: internet.bmbpartner.be

-Geen gebruikersnaam/Geen wachtwoord.

Van zodra alles in orde is kan u aan de hand van het data netwerk e-mails/multimediaberichten verzenden en ontvangen, surfen op het internet, uw netwerkverbinding delen via WIFI (personal hotspot), …

Kan ik gebruik maken van het 5G netwerk?

Ja. Dit is mogelijk met enkele abonnementen. Contacteer de klantendienst voor meer informatie.

Kan ik mijn vervoersticket bij De Lijn betalen per SMS?

Ja. SMS’en naar 4884 (De Lijn – Openbaar vervoer) is mogelijk. Een ticket aanvragen doet u gewoon door DL te SMS’en naar 4884.

Kan ik wereldwijd telefoneren met mijn GSM toestel?

Indien roaming actief staat op uw abonnement kan u overal ter wereld telefoneren. Standaard wordt deze optie geactiveerd tenzij dit anders werd aangegeven bij de ondertekening van het contract.

Hoe kan ik mijn oproepen doorschakelen?

Standaard staat de doorschakeling naar uw voicemail al actief.

Voer de hieronder vermelde code in, met het door u gekozen doorzendnummer, hier moet u “XXXXXXXXX” vervangen door de nummer naar waar u wenst door te sturen:

**21*+32XXXXXXXXX#

Druk vervolgens op VERZENDEN.

U kan alle doorschakelingen herstellen naar de standaardinstellingen met de volgende code:

##002#

Kan ik zelf bepalen wanneer de internet-dienst geactiveerd wordt?

U kan een voorkeursdatum opgeven die wij zoveel mogelijk trachten te benaderen. Standaard hanteren wij meestal een termijn van 6 weken om deze op te leveren.

Is xDSL/fiber mogelijk op onze locatie?

Gelieve de klantendienst te contacteren voor meer gedetailleerde informatie over de mogelijke profielen (snelheden en garanties).

Hoe wordt de snelheid van mijn verbinding bepaald?

De snelheid van uw verbinding is afhankelijk van het door u gekozen abonnement, de afstand van het aansluitpunt tot de telefoonverdeler ,uw computerinstallatie en de binnenbekabeling.

Hoe lang duurt de oplevering van de dienst?

Abonnementen worden geactiveerd binnen een maximale termijn van 6 weken, onder voorbehoud van technische complicaties (SNA, …). In de praktijk moet u gemiddeld rekenen op een wachttijd van 4 à 6 weken.

Verlies ik mijn huidige e-mailadressen?

Indien u over een eigen domein (bijvoorbeeld jan.janssen@firmanaam.be) beschikt dan heeft een overstap geen effect op de e-mailadressen. Maakt u echter gebruik van een adressen verbonden aan uw internetabonnement bij uw huidige provider (bijvoorbeeld jan.janssen@skynet.be) dan zal uw e-mailadres verdwijnen na de opzeg van dit abonnement. U kan u bij uw huidige provider informeren hoe lang u uw mailbox nog kan consulteren na deze stopzetting. Het is voor elke firma overigens aan te raden een eigen domeinnaam te gebruiken.

Op abonnementen met een ongelimiteerd dataverkeer is er een “Fair Use Policy” van toepassing. Wat betekent dit?

Om het misbruik van ongelimiteerd verbruik te vermijden zijn alle ongelimiteerde formules onderhevig aan een Fair Use Policy of FUP. Dit houdt in dat alle verbruik ‘fair’ is zolang geen enkele andere klant problemen ondervindt die te wijten zijn aan het zware verbruik van éen enkele klant. Wordt de Fair Use Policy overtreden dan dient mogelijk de snelheid van uw verbinding beperkt te worden.

Wat is de uitgaande mailserver voor mijn internetlijn?

De uitgaande mailserver is smtp.lcrtele.com.

Wat zijn de DNS-instellingen die we dienen te gebruiken?

Wij raden aan om de DNS-servers van Google te gebruiken

DNS1: 8.8.8.8

DNS2: 8.8.4.4

Mijn internetverbinding is traag en valt soms weg, hoe kan dit verholpen worden?

Contacteer de klantendienst, dan kunnen we samen overlopen wat hiervan de oorzaak kan zijn. Vaak is dit te wijten aan een onstabiele lijn, wat meestal eenvoudig op te lossen is.

De internetverbinding doet het niet meer. Kan ik hieraan zelf iets doen?

Het is steeds zinvol de modem eens te herstarten zodat er een nieuwe sessie wordt opgestart. Indien dit geen verbetering oplevert, gelieve ons te contacteren aub.

Hebt u geen antwoord gevonden op uw vraag? Contacteer ons, we helpen u graag verder.