Skip to main content

Disclaimer

Beperking van de aansprakelijkheid

LCR Telecom zal ernaar streven de informatie die via de website wordt ter beschikking gesteld wordt zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven. Zij garandeert echter op geen enkel moment de juistheid of de volledigheid van de verstrekte gegevens.

LCR Telecom geeft geen waarborgen met betrekking tot de beschikbaarheid of de nauwkeurigheid van de diensten die verstrekt worden via de website, noch garandeert zij op geen enkel moment dat de website vrij is van virussen of fouten.

Alle gegevens die zij via de website ter beschikking stelt, worden enkel aangeboden ten titel van informatie en binden haar niet.

Zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de gegevens die via de website ter beschikking worden gesteld.

LCR Telecom is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar eventuele hyperlinks gelegd worden.

Rechten op de website

De website wordt beschermd door het auteursrecht. De teksten, afbeeldingen, lay-out of andere elementen van de website mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LCR Telecom geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, geadapteerd, gewijzigd of op eender welke manier geëxploiteerd.

De volledige inhoud van de website wordt als beschermd door een sui generis recht dat de producent van de databank, LCR Telecom, toelaat de opvraging en/of het hergebruik van het geheel of een deel van deze inhoud te verbieden.

De benamingen en logo’s die op de website gebruikt worden genieten bescherming als merk dan wel als handelsnaam. Elk gebruik ervan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LCR Telecom is verboden.

Privacy Statement

Het beleid van LCR Telecom met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt uiteengezet onder de snelkoppeling “Privacy beleid”.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Ieder geschil met betrekking tot de LCR Telecom site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

KLANTENZONE

Artikel 1. Toepassingsgebied

De bepalingen van deze tekst zijn van toepassing op de inhoud van de Klantenzone op deze website, de diensten die op deze website verstrekt worden en op eenieder die toegang krijgt tot dit adres.

Artikel 2. Toegang

2.1 De toegang tot de diensten, verstrekt via de Klantenzone, is voorbehouden aan geregistreerde gebruikers. De geregistreerde gebruikers hebben gratis en onbeperkt toegang tot de website.
2.2 De gebruiker krijgt via SSL-verbinding op automatische wijze toegang tot de website door, via Internet, zijn terminal te verbinden met www.lcrtele.com en op deze site naar de Klantenzone te gaan.
2.3 LCR Telecom kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer door derden zonder voorafgaande registratie kennis genomen wordt van de op de website vermelde informatie.

Artikel 3. Registratie

3.1 LCR Telecom behoudt de toegang tot de website voor aan geregistreerde gebruikers. De registratie gebeurt door middel van een paswoord en loginnaam. Het paswoord wordt door LCR Telecom telefonisch of per post aan de klant verstrekt. De loginnaam staat vermeld op de factuur.
3.2 LCR Telecom behoudt zich het recht voor de registratieprocedure eenzijdig te wijzingen wanneer zij dit noodzakelijk of wenselijk acht.
3.3 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn paswoord en loginnaam en alle activiteiten die verricht worden met gebruik van dit paswoord en/of deze loginnaam.
3.4 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor al zijn registraties binnen de website.

Artikel 4. Inhoud

4.1 LCR Telecom stelt op de website de volgende gegevens ter beschikking:
Volledige factuur in PDF formaat
Volledig detail van alle gevoerde gesprekken in XLS formaat
Klantgegevens, adres, contactpersoon, actieve telefoonnummers, eventuele
andere producten van LCR Telecom

Artikel 5. Beperking van de aansprakelijkheid

5.1 LCR Telecom zal ernaar streven de informatie die via de website wordt ter
beschikking gesteld wordt zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven. LCR
Telecom garandeert echter op geen enkel moment de juistheid of de volledigheid van de verstrekte gegevens.
5.2 LCR Telecom geeft geen waarborgen met betrekking tot de beschikbaarheid of de nauwkeurigheid van de diensten die verstrekt worden via de website.
5.3 LCR Telecom garandeert op geen enkel moment dat de website vrij is van virussen of fouten.
5.4 Alle gegevens die LCR Telecom via de website ter beschikking stelt, worden enkel aangeboden ten titel van informatie en binden LCR Telecom niet.
5.5 LCR Telecom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de gegevens die via de website ter beschikking worden gesteld.
5.6 LCR Telecom is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar eventuele hyperlinks gelegd worden.

Artikel 6. Rechten op de Klantenzone

6.1 De Klantenzone wordt beschermd door het auteursrecht. De teksten, afbeeldingen, lay-out of andere elementen van de website mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LCR Telecom geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, geadapteerd, gewijzigd of op eender welke manier geëxploiteerd.
6.2 De inhoud van de Klantenzone wordt als beschermd door een sui generis recht dat de producent van de databank, LCR Telecom, toelaat de opvraging en/of het hergebruik van het geheel of een deel van deze inhoud te verbieden.
6.3 De benamingen en logo’s die op de website gebruikt worden genieten bescherming als merk dan wel als handelsnaam. Elk gebruik ervan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LCR Telecom is verboden.

Artikel 7. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Ieder geschil met betrekking tot de LCR Telecom site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.